Politika o zasebnosti

Politika o zasebnosti

Politika zasebnosti

Veljavno od: 1.1.2024

Nazadnje posodobljeno: 1.1.2024

Spoštovanje zasebnosti posameznikov, vključno z varovanjem osebnih podatkov posameznikov, je za podjetje Emil Ledenko s.p. (v nadaljevanju: podjetje) bistvenega pomena. Podjetje je zavezano k varovanju osebnih podatkov ter zagotavljanju varnosti in zaupnosti. Vabimo vas, da se podrobneje seznanite z informacijami o obdelovanju vaših osebnih podatkov. Politika zasebnosti je namenjena informiranju posameznikov o obdelavi osebnih podatkov v podjetju, ki vključujejo osebne podatke o posameznikih, ki so obiskali spletno stran, in ki izpolnjujejo spletni kontaktni obrazec (v nadaljevanju: stranka). S to izjavo stranke seznanjamo z nameni obdelave osebnih podatkov, pravnimi podlagami, upravljavcem in uporabniki osebnih podatkov, vrstami osebnih podatkov, ki jih obdelujemo, obdobji hrambe in pravicami posameznikov ter z drugimi potrebnimi informacijami.

Podatki o podjetju

Emil Ledenko s.p.

Masljeva ulica 6, Domžale

1230 Domžale

Upravljavec in pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov

Podjetje je upravljavec osebnih podatkov strank. Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov:

Emil Ledenko

Email: ledeni@emilledenko.si

Telefon: +386 41 349 375

Sledimo načelom transparentnosti in skrbnega ravnanja z osebnimi podatki v skladu s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (angl. General Data Protection Regulation - GDPR) in Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Podjetje zbira vaše osebne podatke, kadar:

  • nam pišete prek kontaktnega obrazca na spletni strani oziroma prosite podjetje za informacije,
  • uporabljate spletno stran podjetja.

Kontaktni obrazec na spletni strani

Kaj: Pri oddaji vaših podatkov podjetje poleg vaše IP številke obdeluje vaše ime in priimek, naslov elektronske pošte, ter morebitne druge osebne podatke, ki jih vpišete v spletni obrazec.

Zakaj: Upravljalec teh podatkov ne bo uporabil v namen, ki bi kakorkoli škodovali uporabniku ali drugi vpleteni osebi, prav tako ne bo osebnih podatkov posredoval nobenim tretjim osebam. Upravljalec bo podatke uporabnikov uporabil za komunikacijo glede aktualnih naročil in za proces odpošiljanja izdelkov. Upravljalec lahko podatke uporabi tudi za namene statističnih analiz, podpore strankam in marketinga.

Obisk spletne strani

Ob vsakem obisku spletne strani podjetja se na spletnem strežniku avtomatsko shranjuje dnevniške datoteke spletnega strežnika (npr. IP številka - številka, ki identificira posamezen računalnik oz. drugo napravo na spletu). Svetovni splet deluje tako, da se na spletnem strežniku, kjer gostuje spletna stran, beležijo določeni podatki o obisku spletnih strani, kot so IP številka, verzija brskalnika, čas obiska in podobno. Podjetje tako zbranih podatkov ne obdeluje posebej in jih ne povezuje z drugimi podatki.

Posredovanje osebnih podatkov

Podjetje osebnih podatkov brez izrecnega dovoljenja posameznika ne bo posredovalo tretji osebi oziroma ne bo omogočilo tretji osebi vpogleda v osebne podatke posameznika. Podjetje lahko osebne podatke posreduje le v primeru, če bi to od njega zahteval pooblaščen državni organ ali če se takšna obveznost naloži na podlagi zakonodajnega ukrepa.

Obdobje hrambe osebnih podatkov

Zagotavljamo vam, da vaše podatke hranimo le toliko časa, kolikor je potrebno, da se izpolni namen, zaradi katerega so bili posamezni podatki zbrani in nadalje uporabljeni.

Pravice uporabnikov

Upravljalec zagotavlja uresničevanje vseh vaših pravic, ki vam pripadajo v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov na podlagi veljavnih pravnih predpisov. Kot posamezniki imate naslednje pravice:

  • zahtevati dostop do osebnih podatkov pravico do popravka ali izbrisa osebnih podatkov ali omejitev obdelave v zvezi z njim
  • pravico do ugovora obdelavi
  • pravico do prenosljivosti podatkov p
  • ravico do vložitve pritožbe

Zahteva posameznika se obravnava skladno z določbami Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov.

Vse pravice v zvezi z varstvom osebnih podatkov lahko posameznik uveljavlja pri pooblaščeni osebi za varstvo osebnih podatkov. Posameznik lahko kadarkoli vloži pritožbo v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov na elektronski naslov pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov (v točki 2), ki jo bomo poskusili rešiti v čim krajšem času in skladno z določbami Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov (Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (UL EU L119/2016, 4. 5. 2016).

Pritožbo lahko posameznik vloži tudi na nadzorni organ za varstvo osebnih podatkov na naslov: Informacijski pooblaščenec, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, telefon: 01 230 97 30, e-pošta: prijava-krsitev@ip-rs.si.

Varovanje osebnih podatkov

Za zagotavljanje zaupnosti in varnosti vaših osebnih podatkov smo sprejeli ustrezne organizacijske in tehnične ukrepe varovanja podatkov. To pomeni, da izvajamo organizacijske, fizične in tehnične ukrepe za varovanje osebnih podatkov pred nenamernim ali nezakonitim uničenjem, izgubo, spremembo, nepooblaščenim razkritjem ali dostopom do osebnih podatkov, tudi na podlagi pravilnika o zavarovanju osebnih podatkov podjetja. Podjetje se zavezuje, da bo varovalo zaupnost osebnih podatkov. Zbrane podatke bomo uporabili izključno za namene, za katere jih bodo posredovali naši uporabniki. Osebnih podatkov in kontaktnih informacij ne bomo uporabljali v druge namene ter jih brez izrecnega dovoljenja posameznika ne bomo razkrili tretjim strankam, razen če zakon ne določa drugače. Storili bomo vse, da vaše osebne podatke zaščitimo pred kakršnimi koli kršitvami in zlorabami.